“וקשרתם לאות על ידך” – מה זה מסמל בבר מצווה?

You are here: