בת מצווה – קצת על הטקס

למידע נוסף השאירו פרטים 👇

מאיה אביב רקדניות לאירועים

בהגיע  הנערה לגיל שתים עשרה, נוהגים בקהילות רבות בימינו לציין את האירוע בטקס בת מצווה. הטקס נחגג לעתים בבית הכנסת או במקום אחר שנקבע, על פי מסורת הקהילה.

הטקס כולל בדרך כלל סעודה חגיגית (סעודת מצווה) שבה נושאת הבת דרשה כדי להפגין, בין היתר, את ידיעותיה בתחום המורשת היהודית. עם הגיעה למצוות, ללא קשר לאופן ציון המאורע, נעשית בת המצווה חברה מלאה בקהילה, בעלת זכויות וחובות כאחת.

מדוע בת מצווה בגיל שתים עשרה? כיוון שהיא מקדימה את הנער בהתפתחותה

כפי שנאמר בגמרא: "לפי שהאשה ממהרת להחכים מהאיש".

שנאמר: "ויבן ה' אלוקים את הצלע", שנתן הקב"ה בינה יתרה באישה יותר מבאיש

(ויבן –מלשון "בינה"), דהיינו, שהוקדמה בינה בבת, ובגרותה קודמת בשנה

אחת לבגרותו של הבן .בדורות הקודמים לא נהגו לחגוג חגיגת בת המצווה לבנות, מפני שכאשר

הגיעה הנערה לגיל שתים עשרה, היא הייתה בחזקת בוגרת והחלו לעסוק בעינייני  שידוכין

ואירוסין  ונערכו הכנות לקראת חתונתה. ההכנות לנישואין תפשו את מקום טקס הבת מצווה.

לחזור למשהו ספציפי?

דילוג לתוכן